Privacybeleid van Tirions Dental

Bij Tirions Dental hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. We handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de relevante EU-regelgeving.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Professionele gegevens: zoals bedrijfsnaam, functie en beroepsgegevens.
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, browser type, en gebruiksinformatie van onze website.
 • Transactiegegevens: zoals betalingsinformatie en bestelgeschiedenis.

2. Gebruik van Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking en levering van bestellingen.
 • Communicatie met klanten en leveranciers.
 • Verbetering van onze producten en diensten.
 • Marketingdoeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven (indien toestemming is verleend).
 • Naleving van wettelijke verplichtingen.

3. Rechtsgrond voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst: om uw bestellingen te verwerken en te leveren.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • Gerechtvaardigd belang: voor de verbetering van onze diensten en marketingdoeleinden.
 • Toestemming: voor het verzenden van nieuwsbrieven en promotionele e-mails.

4. Delen van Persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden, zoals:

 • Leveranciers en dienstverleners die ons helpen bij de uitvoering van onze diensten.
 • Overheidsinstanties indien dit wettelijk vereist is.
 • Andere derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

6. Uw Rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie: u kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
 • Recht op wissen: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang of direct marketing.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

7. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Tirions Dental
Leuvensestraat 24 bus 2
3200 Aarschot
Tel: 016/52.00.03
E-mail: info@tirionsdental.be